Các tố chất thể lực

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC SỨC BỀN ƯA VÀ YẾM KHÍ

Phương pháp giáo dục sức bền ưa khí: Nhiệm vụ: Trong quá trình giáo dục khả năng ưa khí cần giải quyết 3 nhiệm vụ sau: - Nâng cao mức hấo thụ ô xy tối đa của cơ thể. - Duy trì khả năng hấp thụ ô xy đó trong thời gian dài. - Làm cho quá trình hô hấp và tuần hoàn nhanh chóng bước vào hoạt động đạt hiệu quả cao. Phương tiện để giáo dục sức bền : Các bài tập để giáo dục sức bền thường là những bài tập ...

GIÁO DỤC SỨC BỀN

Xác định khái niệm sức bền các pp đánh giá sức bền: Bên cạnh các yếu tố hiểu biết, đạo đức, ý chí, kthuật & chiến thuật, thể lực là 1 trong những nhân tố qtrọng nhất, qđịnh hquả hđộng của con người, trong đó có TDTT. Hơn nữa, rèn luyện (phát triển) thể lực lại là 1 trong 2 đặc điểm cơ bản, nổi bật của qtrình GDTC. Bởi vậy các nhà sư fạm TDTT rất cần có những hiểu biết về bản chất, sự phân loại, các quy luật & ...

GIÁO DỤC SỨC NHANH

KNiệm & các hình thức biểu hiện của SN là 1 tổ hợp thuộc tính c/năng của con người. Nó qđịnh chủ yếu & trực tiếp đặc tính tốc độ động tác cũng như tgian pứng vđộng. Người ta fân biệt 3 hình thức cơ bản biểu hiện SN như sau: Thời gian tiềm tàng của pứng vđộng. Tốc độ đtác đơn (với lượng đối kháng bên ngoài nhỏ). Tần số đtác. Các hình thức đơn giản của Sn tương đói độc lập với nhau. Đặc biệt những chỉ số về tgian ...

KHÁI NIÊM VÀ PHÂN LOẠI SỨC MẠNH

Sức mạnh là 1 tố chất thể lực: Khái niệm : Sức mạnh là khả năng con người khắc phục lực cản bên ngoài hoặc chống lại lực cản đó nhờ sự nỗ lực của cơ bắp. Cơ bắp phát huy sức mạnh trong những trường hợp: - Không thay đổi độ dài của cơ (chế độ tĩnh lực căng thẳng đẳng trường) - Giảm độ dài của cơ (chế độ khắc phục căng thẳng đẳng trương) - Tăng độ dài của cơ (chế độ nhượng bộ) Dựa vào sự hoạt động của cơ bắp người ta chia làm 2 loại ...

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.