Chuyển tới nội dung

Tài liệu côn nhị khúc

THIẾT LĨNH

  • bởi

Thiết Lĩnh có hai khúc (đoạn, thanh, tiết) nối nhau bằng đoạn dây chắc chắn. Mỗi khúc có phần đầu côn ở phía nối dây,… Đọc tiếp »THIẾT LĨNH