Chuyển tới nội dung

THIẾT LĨNH – VÕ CỔ TRUYỀN VIỆT NAM

  • bởi

« THIẾT-LĨNH »
鐵 領 

       « Thiết-Lĩnh » ( 鐵 領 ) là món « Binh-Khí Đặc-Biệt », thuộc loại « Binh-Khí Cán Dài », rất lợi-hại, phôi-thai từ dụng-cụ nông-nghiệp là một loại Néo dùng để đập lúa. Đó là loại « Côn-Roi Nhị-Khúc » đặc-thù của người Việt, gồm có một khúc dài và một khúc ngắn nối liền nhau bằng giây thừng hoặc xích-sắt.

« Thiết-Lĩnh »
( 鐵 領 )

       Người Trung-Hoa cũng sử-dụng loại Côn-Roi Nhị-Khúc – một khúc dài và một khúc ngắn – này và gọi nó là Trường Sao-Tử (長 梢 子), có khi gọi là Mẫu-Tử-Côn 母 子 棍, nhưng loại « Côn Tam-Khúc » mà Người Trung-Hoa gọi nó làTam-Tiết-Côn (三 節 棍) mới là đặc-thù của họ

« Tam-Tiết-Côn »
( 三 節 棍 )

       Còn người Nhật ở Đảo Okinawa thì sử-dụng loại Côn Nhị-Khúc (Lưỡng-Tiết-Côn – 兩 節 棍), với hai Đoản-Côn ngắn bằng nhau và nối liền nhau bằng giây thừng hoặc xích-sắt – gọi là « Nunchaku » (Nông-Gia Cụ – 農 耞 具) – cũng phôi-thai từ dụng-cụ nông-nghiệp gọi là Liên-Gia 連 枷 nghĩa là cái Néo dùng để đập lúa. Tuy-nhiên loại binh-khí này không thuộc về Côn-Pháp.  

« Nunchaku »
(Nông-Gia Cụ – 農 耞 具)

Bài Thảo-pháp Võ-Trận Dòng Khiển-TƯỜNG

« Thiết-Lĩnh »
鐵 領

Sư-Trưởng PHẠM-Thi đang diễn Thảo-Pháp  « Thiết-Lĩnh ».

       Bài Thảo-pháp « Thiết-Lĩnh » căn-bản nổi tiếng của Hệ-Phái cụ PHẠM-Tường là bài Thảo gồm có bài Thiệu với 10 câu Thiệu (40 chữ).

       Đây là một bài Thảo hiếm quí của Võ-Trận dạy cách-thức sử-dụng « Thiết-Lĩnh » – khác hẳn của Võ Nhân-Gian – còn được hậu-duệ Dòng Võ Khiển TƯỜNG là Sư-Trưởng PHẠM-Thi lưu-truyền hậu-thế.

Bài Thảo-pháp Võ-Trận Giòng Khiển-PHẠN

« Thiết-Lĩnh »
鐵 領

       Bài Thảo-pháp « Thiết-Lĩnh » nổi tiếng của Hệ-Phái cụ Khiển-PHẠN là bài Thảo gồm có bài Thiệu với 9 câu Thiệu (36 chữ).

       Đây là một bài Thảo độc-đáo của Võ-Trận dạy cách-thức sử-dụng « Thiết-Lĩnh » trên đường bộ và trên lưng ngựa còn được hậu-duệ Dòng Võ Khiển-PHẠN là Sư-Trưởng Ba-PHONG lưu-truyền hậu-thế.

    Nguồn: www.binhdinh-salongcuong.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *