Thư ngỏ sử dụng chương trình võ thuật – Trường IMS

Trên thế giới có rất nhiều võ phái khác nhau, ngay ở Việt Nam cũng vậy. Tuy nhiên, những võ phái chuyên riêng về binh khí xem ra khá ít, nếu không nói là đếm trên đầu ngón tay như Kendo chuyên về kiếm tre của Nhật Bản, Arnis chuyên về võ gậy của Philippines. Trong bối cảnh đó, sự ra đời của võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn ở Việt Nam, một võ phái chuyên biệt về các loại côn nhị khúc, được xem như một bước phát triển mới của làng võ Việt.

Được bố cáo công khai vào ngày 29/9/2013 tại Việt Nam, có tính kế thừa từ lịch sử, có tính quần chúng, gắn với đời sống nhân dân, võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn khẳng định vị thế là sản phẩm văn hoá truyền thống, góp phần tô điểm tinh hoa võ Việt Nam và văn hóa nhân loại. Chương trình huấn luyện (đào tạo) của võ phái Đức Nam Nhị khúc côn (ĐNNKC) được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cục bản quyền Việt Nam cấp giấy chứng nhận số 007/2016/QTG ngày 2 tháng 01 năm 2016.

Ngày 20 tháng 12 năm 2022 vừa qua văn phòng võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn vui mừng nhận thư ngỏ và phản hồi việc xin sử dụng chương trình giảng huấn võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn để bổ sung vào chương trình Giáo dục Thể chất, Thể dục Thể thao tại Trường mần non ISM (IMS – THE MONTESSORI SHOOL OF DA NANG)

Võ sinh Đức Nam Nhị Khúc Côn mần non

Môn võ Đức Nam Nhị Khúc Côn là sản phẩm văn hoá truyền thống của nhân loại, do người Việt sáng lập nhằm góp phần dưỡng nhân tính, rèn nhân cách, tu nhân đức để tự thắng. Đức Nam Nhị Khúc Côn không chỉ là loại hình vận động thể dục thể thao giản đơn mà còn là văn hoá võ đức thượng tôn võ đạo, trọng pháp luật, tôn sư trọng đạo. Đường lối phát triển của võ phái trước tiên coi trọng võ đức, hiểu công lí, coi trọng học vấn. Vì thế, để nhận đẳng hiệu võ sư Đức Nam Khị Khúc Côn, môn sinh phải tốt nghiệp đại học và phải bảo vệ thành công các tiểu luận võ học trước hội đồng võ sư của võ phái. Có thể nói, đây là một yêu cầu rất mới đối với người luyện võ ở Việt Nam, và có lẽ với cả nhiều võ phái khác trên thế giới, điều cho thấy Đức Nam Nhị Khúc Côn rất coi trọng trình độ học vấn của người luyện võ. Trong thời đại ngày nay, khi mà khoa học và trí tuệ đang quyết định đến sự phát triển của nhân loại thì võ thuật không thể tách rời với trình độ học vấn, có học vấn mới có thể tiếp thu và lĩnh hội được chân giá trị của võ thuật chân chính.

Văn phòng BĐH võ phái 

Email: vanphongdnnkc@gmail.com

Điện thoại Văn phòng võ phái: (0236) 999 2909

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.