MỐI QUAN HỆ TDTT & CMKHCN, CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CHUNG TDTT

Tạo ra những máy móc thiết bị sử dụng trong huấn luyện, tạo ra khả năng xác định nhanh chóng chính xác thành tích thi đấu, hoàn thiện hoạt động của trọng tài thông tin cho khán giả

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.