Khái niệm GDTC, TDTT, Chức năng TDTT

Giáo dục thể chất là một loại hình giáo dục có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch để truyền thụ những tri thức, KNKX từ thế hệ này qua thế hệ khác.

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.