chúc tết đức nam nhị khúc côn hà nội 2022

Khắc Tiến và phái viên, môn sinh thân mến!

Là người con đất Ninh Xá, Ninh Sở, Hà Nội ngày nay, trên con đường xây dựng và phát triển văn hóa võ thuật người Việt, võ phái chuyên võ khí Đức Nam Nhị Khúc Côn nói chung và Đức Nam Nhị Khúc Côn Hà Nội nói riêng cho thấy:

  1. Niềm tin và niềm hy vọng là những nhân tố cốt lõi của nguồn sức mạnh nội sinh từ mỗi nếp nhà Ninh Xá đến nền văn hóa đất nước đậm đà bản sắc.
  2. Lòng kiên trì với nhiệm vụ tổ chức, quản lý việc rèn ĐỨC cho người dạy, người tập để bảo tồn, phát triển, quảng bá nền võ học Việt Nam, nêu cao tinh thần thượng võ của người Việt Nam.
  3. Tình đoàn kết trong mọi hoàn cảnh, khó khăn, thách thức và vững niềm tin, thắp sáng hy vọng để vượt qua, hướng tới tương lai tươi sáng.

Những khát vọng ấy được gạn lọc, chưng cất qua thời gian, hóa thành linh khí đưa Đức Nam Nhị khúc Côn Hà Nội phát triển trường tồn, xứng đáng là khai sáng viên võ phái trên đất kinh kỳ.

Hoa đào nở, chim én về, xuân Nhâm Dần 2022 lại đến; miệng cười tươi xinh, hướng ánh mặt trời, tỏa sáng muôn nơi!

                                                                                               Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2022

                                                                                                                    Lâm Giang

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.