Ban điều hành võ phái

ỦY VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH VÕ PHÁI ĐỨC NAM – NHỊ KHÚC CÔN

Ban Điều hành võ phái Đức Nam - Nhị khúc côn được thành lập theo quyết định số 02-2014/QĐ/ĐNNKC ngày 14 tháng 7 năm 2014 nhằm điều hành mọi hoạt động của võ phái dưới sự giám sát của Sư trưởng võ phái.  

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.