ỦY VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH VÕ PHÁI ĐỨC NAM – NHỊ KHÚC CÔN

Ban Điều hành võ phái Đức Nam – Nhị khúc côn được thành lập theo quyết định số 02-2014/QĐ/ĐNNKC ngày 14 tháng 7 năm 2014 nhằm điều hành mọi hoạt động của võ phái dưới sự giám sát của Sư trưởng võ phái.

13619835_1786463378231955_8944263918445931918_n

13619809_1786463451565281_2282144143778373193_n 13681000_1786463424898617_7094380462739827817_n 13614944_1786463538231939_2659153588046707912_n 13626954_1786463568231936_6789477789004264693_n 13669633_1786464198231873_746171807850175333_n 13606633_1786464164898543_9181486735777168366_n 13606471_1786463918231901_1541389222319624839_n 13669071_1786464251565201_6666773960905543677_n

 

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.