Chiêu sinh thường xuyên các lớp Nhị khúc côn tại Quảng Nam

A. Điều kiện nhập học

  1. Đơn xin nhập học theo mẫu của võ đường
  2. Võ phục 165.000 VNĐ/1 bộ
  3. Nhị khúc côn xốp 70.000 VNĐ/ 1 cặp
  4. Học phí 100.000 VNĐ/1 tháng

B. Thông tin liên hệ: 

  1. Địa chỉ: Trung tâm học tập cộng đồng Xã Tam Phước – Huyện Phú Ninh – Tỉnh Quảng Nam
  2. Điện thoại: 0906.928.286
  3. Email: quynhlien09@gmail.com
  4. www.ducnamnhikhuccon.com

2

3

1

Trung tâm huấn luyện Đức Nam – Nhị khúc côn Quảng Nam

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.