Thạc sĩ – Võ sư Hoàng Ngọc Hùng

Họ và tên:  Hoàng Ngọc Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/00/1956
Nơi sinh:  thành phố Huế
Quê quán  thôn Hiền Lương, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh vật học; Thư viện học; Quản trị học.; Tại: ĐHSP Huế; ĐHSP Hà Nội 1; ĐH Thư viện
Đơn vị công tác:  Phòng Khảo thí và ĐBCL; Trường Đại học Sư phạm
Học vị:  Thạc sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN:  Nghiệp vụ quản lý trường học, Quản lý hành chính nhà nước.
Lĩnh vực NC:  Quản lý giáo dục, Sáng kiến kinh nghiệm, Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục
Ngoại ngữ:  Anh
Địa chỉ liên hệ:  Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng – 459 Tôn Đức Thắng – Quận Liên Chiểu
Điện thoại:  0511.3730351; Mobile: 0989077120
Email:  hoanghung0989077120@gmail.com;
 Quá trình giảng dạy và công tác
  PHỔ THÔNG (1976 – 1986):
– Giảng dạy tại trường trung học (bậc phổ thông, chuyên nghiệp, trung học nghề).
– Quản lý: Tổ trưởng CM (02 năm), Chủ tịch công đoàn cơ sở (01 năm), phó hiệu trưởng (01 năm), hiệu trưởng  (05 năm)

BỒI DƯỠNG (1986 – 1988):
– Giảng dạy tại trường Bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng.
– Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục
– Tổ trưởng Tổ Đảng học viên (trường Nghiệp vụ Giáo dục Trung ương)

CAO ĐẲNG (1988 – 1994):
– Giảng dạy các môn Nghiệp vụ Quản lý trường học tại Khoa Bồi dưỡng CBQLGD trường CĐ Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1989 – 1994).
– Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ Quản lý GD  (thuộc Khoa Bồi dưỡng CBQL GD)
– Chủ tịch Công đoàn Khoa Bồi dưỡng CBQL GD

ĐẠI HỌC (1994 – nay):
– Giảng dạy học phần Quản lý HCNN và Quản lý Ngành GD& ĐT tại trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).
– Phó Bí thư Chi bộ liên khoa Tâm lý – Sử Địa
– Công tác tại Phòng KH, SĐH&HTQT. Giảng viên môn Quản lý HCNN và quản lý Ngành GD&ĐT(2008 – 2009)
– Trưởng Thư viện ĐHSP. Giảng viên môn Quản lý HCNN và quản lý Ngành GD&ĐT(từ 2009 đến 2011).
– Chuyên viên Đảm bảo chất lượng đào tạo. Giảng viên môn Quản lý HCNN và quản lý Ngành GD&ĐT (2012 –  nay)

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng qui trình quản lý sách dựa trên chuẩn DDC tại thư viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: T2010-03-50. Năm: 2011. (Oct 20 2015 3:09PM)
[2] Đề tài Khác: Lập webblog tư liệu tham khảo về Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục Đại học (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm). . Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TTTTK-SV. Năm: 2009. (Jan 23 2011 3:32PM)
[3] Đề tài Khác: Lập webblog tư liệu tham khảo cho thủ thư Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm). . Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TTTK-TVĐH. Năm: 2009. (Jan 23 2011 3:35PM)
[4] Đề tài Khác: Lập webblog tư liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành Báo chí (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm) .Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TTTK-BC. Năm: 2009. (Jan 23 2011 3:41PM)
[5] Đề tài Khác: Lập và thực hiện chương trình bồi dưỡng kỹ năng sử dụng máy tính, internet và khai thác thông tin nghiệp vụ thư viện cho thủ thư Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm). Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Thành viên: . Mã số: BDNVTT. Năm: 2009. (Jan 23 2011 4:41PM)
[6] Đề tài Khác: Biên soạn nội dung và thiết kế hình thức các phiếu thu thập thông tin phục vụ kiểm định chất lượng đào tạo (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm). Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: KĐCHĐT-PTK. Năm: 2009. (Jan 23 2011 7:12PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Quản lý công tác nghiên cứu khoa học của giáo viên trung học phổ thông TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Thành viên: Không có. Mã số: LVCHQLGD. Năm: 2006. (Jan 19 2011 8:46PM)
[8] Đề tài Khác: Thông tin tư liệu 65 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm). Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TTTL-ĐTNCS. Năm: 2006. (Jan 23 2011 12:51AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Tính toán chỉ số mặt bằng dân trí, chỉ số phát triển giáo dục. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TLTN/CNQLGD. Năm: 2002. (Jan 19 2011 9:05PM)
[10] Đề tài Khác: Thông tin tư liệu truyền thống Khoa Tâm lý – Giáo dục trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (1976 – 2001) . Loại đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: NCKH-TLGD-2001. Năm: 2001. (Jan 22 2011 9:09AM)
[11] Đề tài Khác: Cấu trúc, nội dung tập tư liệu truyền thống (nội san) lớp sinh viên – Đề tài: Sáng kiến kinh nghiệm.Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Thành viên: Không có. Mã số: TLGD-NCKH/GVCN. Năm: 2001. (Jan 22 2011 9:18AM)
[12] Đề tài Khác: Điều lệ Giải vô địch VoVinam – Liên hoan Búp sen hồng toàn quốc. Đề tài phục vụ nhu cầu (đặt hàng) của Tổ chức Chính trị xã hội. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Thành viên: Không có. Mã số: ĐL – GVĐ. Năm: 2000.(Jan 19 2011 9:24PM)
[13] Đề tài Khác: Xây dựng chương trình cải cách huấn luyện môn võ Aikido (Yoseikan) Nhật Bản. Đề tài phục vụ nhu cầu các tổ chức xã hội. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: HLHĐ – AY. Năm: 1999. (Jan 19 2011 8:39PM)
[14] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng chương trình môn Quản trị học đường cho sinh viên sư phạm. Chủ nhiệm: Đồng tác giả. Thành viên: Lê Nhị Hà, Hoàng Ngọc Hùng, Nguyễn Tấn Lê. Mã số: QMS-ĐTG98. Năm: 1998. (Jan 19 2011 8:09PM)
[15] Đề tài Khác: Xây dựng chương trình huấn luyện võ thuật cho lực lượng vũ trang. Đề tài phục vụ nhu cầu (đặt hàng) của Lực lượng vũ trang. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: ĐHVT-LLVT97. Năm: 1997. (Jan 19 2011 8:27PM)
[16] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng chương trình huấn luyện đoãn côn cho lực lượng vũ trang. Loại đề tài phục vụ nhu cầu (đặt hàng) của các Lực lượng vũ trang, bán vũ trang. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: ĐCBP-LLVT96. Năm: 1996. (Jan 19 2011 8:33PM)
[17] Đề tài cấp cơ sở: Thu thập và xử lý thông tin thanh tra nhà nước về giáo dục. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: TN – TTGD. Năm: 1996. (Jan 19 2011 9:20PM)
[18] Đề tài cấp cơ sở: Thu thập và xử lý thông tin về công tác Đảng ở trường trung học. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng.Thành viên: Không có. Mã số: XDĐ-TC. Năm: 1994. (Jan 19 2011 8:58PM)
[19] Đề tài cấp cơ sở: Hiệu trưởng trường THPT quản lý biên soạn và sử dụng đề trắc nghiệm khách quan. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: CBQL-HT PTTH. Năm: 1994. (Jan 19 2011 9:14PM)
[20] Đề tài cấp cơ sở: Khai thác nguồn tài liệu thư viện trường Nghiệp vụ giáo dục TƯ phục vụ đào tạo. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Hùng. Mã số: ĐHTV_NVTW87. Năm: 1987. (Jan 19 2011 8:52PM)
 Các bài báo, báo cáo khoa học
 TRONG NƯỚC:
[1] Tham luận: VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT QUA NGÔN NGỮ BÀI THIỆU VÕ VIỆT . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu HTKH toàn quốc do Hội Ngôn ngữ học Việt Nam và Trường Đại học Sài Gòn tổ chức (tháng Tư năm 2015). Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 660 – 666. Năm 2015. (Jul 22 2016 3:38PM)
[2] Bài báo: TƯ TƯỞNG SƯ PHẠM TÍCH HỢP – NGỮ NGHĨA VÀ TRIẾT LÝ . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu HTKH về “Dạy học Tích hợp và Dạy học Phân hóa” tại Viện Nghiên cứu Giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 5.12.2014. Số: 3/2014. Trang: 18 – 24. Năm 2014. (Dec 1 2014 9:31AM)
[3] Bài báo: Môn võ Hapkido Hàn Quốc ở Việt Nam (1967 – 2012). Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: SỐ 2(63).2013, QUYỂN 1. Trang: 107 – 115. Năm 2013. (May 18 2013 5:04PM)
[4] Tham luận: Giải pháp nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho đội ngũ giáo viên phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Viên Nghiên cứu Giáo dục phía Nam (Kỷ yếu HTKH ngày 29/12/2013). Trang: 155 – 170. Năm 2013. (Dec 3 2013 9:54AM)
[5] Tham luận: Sử dụng phần mềm miễn phí để nâng hiệu quả giảng dạy ở Trường Đại học Sư phạm ĐHĐN – thực trạng và đề xuất. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu HTKH Trường ĐH Thủ Dầu Một. Trang: 110 – 116. Năm 2013. (May 10 2013 10:56AM)
[6] Bài báo: Những yếu tố tâm lý trong phim quảng cáo và ứng dụng tâm lý học khi làm phim quảng cáo. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Công trình NCKH kỷ niệm 35 năm Khoa TLGD Trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 12TLHNT. Trang: 143 – 147. Năm 2010. (Jan 20 2011 6:59PM)
[7] Tham luận: Liên kết thư viện các trường thành viên trong đại học vùng trọng điểm quốc gia. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm học liệu ĐHĐN. Năm 2010. (Jan 22 2011 4:24PM)
[8] Bài báo: Minh chứng liên kết doanh nghiệp trong quản lý kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH tại Trường ĐH Trà Vinh. Số: Kỉ yếu. Trang: 63 – 66. Năm 2010. (Jan 20 2011 10:03AM)
[9] Bài báo: Quản lý chất lượng sản phẩm biên dịch tiếng Việt xuất bản ở nước ngoài. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng.HTKH toàn quốc về “Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trong giai đoạn hội nhập hiện nay” do Trường ĐH sài Gòn và Trường Đại học HUFLT đồng tổ chức. Số: Kỷ yếu. Trang: 31. Năm 2010. (Jan 20 2011 7:27PM)
[10] Bài báo: Nhất tự vi sư và bán tự vi sư trong nghiệp văn và nghiệp võ. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san kỷ niệm 35 năm Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN. Trang: 70 – 75. Năm 2010. (Jan 20 2011 6:35PM)
[11] Bài báo: Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở Tổ Bộ môn. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Công trình NCKH kỷ niệm 35 năm Khoa Tâm lý – Giáo dục trường ĐHSP ĐHĐN. Trang: 148 – 153. Năm 2010. (Jan 20 2011 6:49PM)
[12] Bài báo: Quản lý hoạt động đào tạo nghề ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Công trình NCKH kỷ niệm 35 năm Khoa TLGD trường ĐHSP – ĐHĐN. Trang: 54 – 67. Năm 2010. (Jan 20 2011 6:54PM)
[13] Tham luận: Tài nguyên du lịch Gò Công. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH quốc gia về “Phát triển bền vững Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Cần Thơ. Trang: 221 – 234. Năm 2009. (Jan 20 2011 9:58AM)
[14] Tham luận: Phối hợp điểm bưu điện văn hóa xã và trường trung học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Hội thảo quốc gia về Đào tạo nguồn nhân lực CNTT và TT theo nhu cầu xã hội (Bộ GD&ĐT và Bộ TT&TT) . Năm 2008. (Jan 20 2011 9:39AM)
[15] Tham luận: Gắn nghiên cứu khoa học của giáo sinh với sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH toàn quốc về Công tác NCKH sinh viên các trường ĐHSP – lần thứ IV. Trang: 11 – 17. Năm 2008. (Jan 20 2011 9:52AM)
[16] Bài báo: 48 câu hỏi tổ chức sự kiện. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Website Saga và hàng trăm website khác. Năm 2008.(Jan 20 2011 8:39AM)
[17] Tham luận: Nâng hiệu quả hướng dẫn tự học theo hệ tín chỉ qua việc sử dụng liên kết website. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH tại Trường ĐHSP Hà Nội, tháng 12 . Trang: 46 – 49. Năm 2007. (Jan 20 2011 9:28AM)
[18] Bài báo: Một số chú ý khi ứng dụng các yếu tố tâm lý học trong việc làm phim quảng cáo. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông báo khoa học, Khoa Tâm lý GD, Trường ĐHSP – Đại học Đà Nẵng. Số: 08TLHNT. Trang: 17 – 20. Năm 2006. (Jan 20 2011 8:12AM)
[19] Bài báo: Quản lý việc đổi mới phương pháp dạy học ở Bộ môn. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông báo khoa học – Khoa TLGD – Trường ĐHSP – Đại học Đà Nẵng. Năm 2006. (Jan 20 2011 8:15AM)
[20] Bài báo: Thuật ngữ “tổng kết” – qua góc nhìn lãnh đạo, quản lý. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Ngôn ngữ – Viện Ngôn ngữ học VN . Số: 12. Trang: 41 – 46 . Năm 2006. (Jan 20 2011 8:27AM)
[21] Bài báo: Chu kỳ hành động ý chí – Cơ sở xác định số lượng chức năng quản lý. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông tin Quản lý Giáo dục. Số đặc biệt. Số: XB 42/GP-XBBT 01/9/06 Cục BC – Bộ VHTT. Trang: 113 – 115. Năm 2006. (Jan 20 2011 8:49AM)
[22] Bài báo: Tầm quan trọng của phương pháp và ý nghĩa của phương pháp đối với hoạt động giảng dạy. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 11 – 14. Năm 2006. (Jan 19 2011 11:50PM)
[23] Tham luận: Quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học bộ môn ở trường đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng.Hội thảo khoa học tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Năm 2005. (Jan 20 2011 9:20AM)
[24] Bài báo: Lược sử võ phái Aikido Yoseikan (Hiệp khí đạo Dưỡng chính quán). Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí võ thuật Việt Nam. Số: 14. Trang: 15 – 16. Năm 2005. (Jan 20 2011 8:06AM)
[25] Bài báo: Một số ý kiến ban đầu về thực hiện văn bản hướng dẫn đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Giáo dục. Số: Tháng 2. Trang: 14 – 16. Năm 2005. (Jan 20 2011 7:39AM)
[26] Bài báo: Bán tự vi sư – từ suy nghĩ của nhà giáo và nhà võ. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông tin Giáo dục – Sở GD tp Đà Nẵng. Số: BBNC05. Trang: 26 – 29. Năm 2005. (Jan 19 2011 11:26PM)
[27] Bài báo: Người thầy và một số ý kiến về cụm từ “Nhất tự vi sư”. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật (Bộ VHTT). Số: 2. Trang: 93 – 95. Năm 2005. (Jan 19 2011 11:35PM)
[28] Tham luận: Đánh giá sinh viên theo quy chế của Bộ GD&ĐT. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học về MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ MÔ HÌNH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI tại tp HCM. Trang: 121 – 125. Năm 2005. (Jan 20 2011 9:10AM)
[29] Tham luận: Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện SV sư phạm. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH về đào tạo ĐHSP Việt Nam giai đoạn mới – trường ĐHSP tp HCM. Trang: 121 – 126. Năm 2005. (Jan 20 2011 9:17AM)
[30] Tham luận: Quản lý công tác giáo dục truyền thống ở trường đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. Năm 2005. (Jan 20 2011 9:23AM)
[31] Bài báo: Thuật ngữ “quản lý hành chính” dưới góc độ từ nguyên. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng . Hội thảo khoa học – Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam – Bộ GD&ĐT. Số: Kỷ yếu và Đĩa CD do BTC phát hành. Năm 2004. (Jan 20 2011 9:14AM)
[32] Bài báo: Nhật bản Trà và Hoa. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 66 – 72. Năm 2004.(Jan 20 2011 7:48AM)
[33] Bài báo: Đánh giá sáng kiến cải tiến trong hoạt động thi đua ở đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Hội thảo khoa học về “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” Bộ GD&ĐT. Số: Toàn văn trong Đĩa CD do BTC Hội thảo phát hành. Năm 2004.(Jan 20 2011 9:07AM)
[34] Bài báo: Từ nguyên thuật ngữ quản lý và quản lý hành chính. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Ngôn ngữ – Viện Ngôn Ngữ học Việt Nam. Số: 3. Trang: 39 – 41. Năm 2004. (Jan 20 2011 6:41PM)
[35] Bài báo: Đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trong Thi đua Hai tốt. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Giáo dục. Số: 10/2004. Trang: 14 – 16. Năm 2004. (Jan 19 2011 11:18PM)
[36] Bài báo: Một số suy nghĩ ban đầu về thuật ngữ “quản lý” qua những góc nhìn từ nguyên học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Ngôn Ngữ (Viện Ngôn Ngữ học VN). Số: 178. Trang: 27 – 31. Năm 2004. (Jan 19 2011 11:58PM)
[37] Bài báo: Những khó khăn trong công tác chủ nhiệm lớp sinh viên sư phạm ngành ghép. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng.Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 5. Trang: 23 – 27. Năm 2004. (Jan 19 2011 11:52PM)
[38] Bài báo: Tư tưởng thi đua từ 11 bài thơ chúc tết của Hồ Chí Minh. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông tin Đại học Đà Nẵng. Số: 15. Trang: 22 – 24. Năm 2004. (Jan 19 2011 11:48PM)
[39] Bài báo: Bàn thêm về từ nguyên “quản lý” và “quản lý hành chính”. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Nhà quản lý (Viện Nghiên cứu và đào tạo quản lý). Số: 15. Trang: 14 – 17. Năm 2004. (Jan 20 2011 12:00AM)
[40] Bài báo: Người bố trong gia đình Việt Nam. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng.. Nội san Đại học Đà Nẵng. Trang: 33 – 35. Năm 2003. (Jan 19 2011 11:56PM)
[41] Bài báo: Đánh giá Sáng kiến cải tiến trong thi đua ở đại học. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san thông tin Đại học Đà Nẵng. Số: Xuân (số 11). Trang: 28 – 34. Năm 2003. (Jan 19 2011 11:11PM)
[42] Bài báo: Giải mã một lời hò khoan Đất Quảng. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 23 – 26. Năm 2003. (Jan 20 2011 7:45AM)
[43] Bài báo: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Cửa Việt. Số: 110. Trang: 69 – 77. Năm 2003.(Jan 19 2011 11:29PM)
[44] Bài báo: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư – trong học văn và học võ. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Ngôn Ngữ (Viện Ngôn ngữ học VN). Số: Đặc biệt. Trang: 23 – 29. Năm 2003. (Jan 19 2011 11:32PM)
[45] Bài báo: Vị trí vấn đề “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” trong quá trình lãnh đạo của Đảng CSVN. . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 19 – 22. Năm 2002. (Jan 19 2011 11:21PM)
[46] Bài báo: Những khó khăn khi nghiên cứu tư tưởng Khổng tử. . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 15 – 18. Năm 2002. (Jan 19 2011 11:37PM)
[47] Bài báo: Nghiên cứu tư tưởng Khổng tử. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông tin Giáo dục – Sở GD tp Đà Nẵng. Trang: 46 – 50. Năm 2002. (Jan 19 2011 11:43PM)
[48] Bài báo: Tổng thuật Hội thảo học tập Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san ĐHĐN. Số: Xuân. Trang: 33 – 37. Năm 2002. (Jan 19 2011 11:54PM)
[49] Bài báo: Viết và chấm sáng kiến kinh nghiệm trong phong trào thi đua ở ngành học phổ thông. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu Hội thảo “45 năm Trường Đại học Sư phạm Huế”. Số: BTC Hội thảo xin phép tác giả để đăng lại bài báo. Trang: 67 – 71. Năm 2002. (Jan 20 2011 9:01AM)
[50] Tham luận: Những kinh nghiệm về công tác sáng kiến trong thi đua. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Hội thảo khoa học “35 năm ĐHSP Thái Nguyên”. Trang: 46 49. Năm 2001. (Jan 20 2011 8:55AM)
[51] Bài báo: Thi đua và đoàn kết trong thơ chúc tết của Hồ Chí Minh. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san ĐH Đà Nẵng . Số: Xuân. Trang: 34 – 37. Năm 2001. (Jan 19 2011 11:47PM)
[52] Bài báo: Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên theo Quy chế 42 của Bộ GD&ĐT – Thực trạng và kiến nghị. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 23 – 27. Năm 2001. (Jan 20 2011 12:01AM)
[53] Bài báo: Khổng tử bàn về sự học và đức lễ. . Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Nội san Đại học Đà Nẵng. Số: 4. Trang: 17 – 19. Năm 2001. (Jan 19 2011 11:40PM)
[54] Bài báo: Nhất tự vi sư. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Thông tin Đại học Đà Nẵng. Trang: 14 – 16. Năm 2001. (Jan 19 2011 11:23PM)
[55] Bài báo: Đánh giá Sáng kiến cải tiến trong thi đua ở trường phổ thông. Tạp chí Giáo viên và Nhà trường – Vụ Giáo viên – Bộ GD&ĐT, số 35. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Giáo viên và Nhà trường – Vụ Giáo viên – Bộ GD&ĐT. Số: 35. Trang: 12 – 15. Năm 2000. (Jan 19 2011 11:07PM)
[56] Bài báo: Quan niệm của Khổng tử về nết hiếu. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Tạp chí Giáo viên và Nhà trường – Vụ Giáo viên – Bộ GD&ĐT. Số: 37. Trang: 14 – 18. Năm 1999. (Jan 19 2011 11:45PM)
[57] Tham luận: Quản lý các yếu tố vật chất và tâm lý trong nhà trường phổ thông. Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng. Hội thảo KH – Sở KHCN&MT tỉnh QNĐN. Trang: 52 – 59. Năm 1997. (Jan 20 2011 8:52AM)
 QUỐC TẾ:
[1] Presentations: Vietnam martial arts tourism – the current situation and solutions. Authors: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về TOÀN CẦU HÓA DU LỊCH VÀ ĐỊA PHƯƠNG HÓA DU LỊCH tổ chức tại Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn. Pages: 106 – 111. Year 2015. (Feb 5 2015 8:40AM)
[2] Presentations: 50 AIKIBUDO JAPAN MARTIAL ARTS PROPAGATION TO VIETNAM (1963 – 2013) . Authors: Hoàng Ngọc Hùng. Kỷ yếu HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ VIỆT – NHẬT 2013 “Quan hệ hợp tác Việt – Nhật và vấn đề giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực”. Pages: 100 – 110. Year 2013. (Sep 25 2013 5:11PM)
[3] Presentations: Spread the martial arts Korea to Vietnam – Developments and experience. Authors: Hoàng Ngọc Hùng.Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế về MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM – KOREA TỪ QUÁ KHỨ ĐẾN HIỆN TẠI do Liên hiệp Các Hội hữu nghị tp HCM + Hội Hữu nghị Việt Hàn + Đại học Young San + Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học tp HCM tổ chức. Pages: 182 – 187. Year 2012. (Jan 31 2013 11:45AM)
[4] Presentations: Use Vietnamese language when training Vietnamese martial arts (Vovinam) in abroad. Authors: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH quốc tế về NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TIẾNG VIỆT – Lần thứ I” do JRTV tổ chức tại tp HCM. Pages: 217 – 221. Year 2011. (Jan 20 2011 7:13PM)
[5] Presentations: Evidence of environmental education activities under the perspective of quality control in higher education. Authors: Hoàng Ngọc Hùng. HTKH quốc tế: “Nhận thức về nhu cầu bảo vệ môi trường: Vai trò của Giáo dục đại học” tại Sài Gòn và An Giang do AusAID tài trợ.. Pages: 276 – 289. Year 2010. (Jan 20 2011 10:08AM)
 Sách và giáo trình
(Feb 1 2013 8:06PM)(Jan 19 2011 9:42PM)(Jan 19 2011 9:35PM)(Jan 19 2011 9:30PM)

[1] Sổ tay môi trường
Chủ biên: Hoàng Ngọc Hùng. Nơi XB: Sở Công Thương – tp Đà Nẵng. Năm 2012.
[2] Việt Nam 1945 – 2005 (21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 30 năm xây dựng, bảo vệ tổ quốc). Chủ biên: GS.TSKH Bùi Mạnh Nhị. Đồng tác giả: Các tác giả tham luận được chọn in Kỷ yếu Hội thảo khoa học 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 30 năm xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Nơi XB: Giáo dục. Năm 2005 .
[3] Việt Nam, Hàn Quốc – cơ hội hợp tác và phát triển. Chủ biên: Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc. Đồng tác giả: Chủ tịch Hội  hữu nghị Việt – Hàn, Hoàng Ngọc Hùng và các thí sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc. Nơi XB: Đạisứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Năm 2004.
[4] 501 câu hỏi trắc nghiệm Sinh học. Chủ biên: Hoàng Ngọc Hùng. Đồng tác giả: Không có. Nơi XB: Đà Nẵng. Quyết định xuất bản số 785/QĐXB ngày 29/8/1997. Năm 1997.
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
Stt Tên Lĩnh vực Năm nhận Số Nơi cấp
[1]  Kịch bản tổ chức sự kiện Võ Đình thí (thi tiến sĩ ngành võ). Giấy chứng nhận bản quyền tác giả và chủ sở hữu tác phẩm.  Xã hội nhân văn  30/6/2006  1470/2006/QTG  Cục Bản quyền – Bộ Văn hóa Thể thao
[2]  Kịch bản tổ chức sự kiện tiếp thị hình ảnh ViệtNam (BTC Hành trình tiếp thị hình ảnh ViệtNam) do Báo Tuổi Trẻ, Vietnam Marcom, Future One tổ chức với sự tài trợ của VMS MobiFone  Xã hội nhân văn  2006  04/BTC-TTHAVN2006  Báo Tuổi Trẻ
 Khen thưởng
[1]  Giấy khen của Liên hiệp Công đoàn tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng . Năm: 1979.
[2]  Giấy khen của Công đoàn Giáo dục tỉnh QNĐN . Năm: 1982.
[3]  Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM . Năm: 1982.
[4]  Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM. Năm: 1983.
[5]  Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM . Năm: 1984.
[6]  Bằng khen của UBND tỉnh QNĐN kèm huy hiệu 10 năm GP (1975 – 1985).. Năm: 1985.
[7]  Giấy khen của Công đoàn Giáo dục tỉnh QNĐN . Năm: 1985.
[8]  Kỉ niệm chương Cống hiến xuất sắc trưởng thành vượt bậc của BCH Tỉnh đoàn TNCS HCM tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng . Năm: 1985.
[9]  Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam . Năm: 1991.
[10]  Giấy khen của HT Trường ĐHSP – ĐHĐN về giảng dạy. Năm: 2000.
[11]  Giấy khen của Đảng bộ Trường ĐHSP – ĐHĐN về công tác Đảng. Năm: 2000.
[12]  Giải thưởng “Ý tưởng tiếp thị hình ảnh ViệtNam” của Ban tổ chức Hành trình tiếp thị hình ảnh ViệtNam do báo Tuổi Trẻ, Vietnam Marcom, Future One tổ chức với sự tài trợ của VMS MobiFone. Năm: 2006 .
[13]  Giấy khen của HT Trường ĐHSP – ĐHĐN về quản lý. Năm: 2009.
[14]  Đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Năm: 2014.
[15]  Có thành tích xuất sắc trong quá trình 40 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm – ĐH ĐN (1975 – 2015). Năm: 2015.

http://scv.udn.vn/hoanghung

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.