SONG LUYỆN

Khái niệm: Song luyện là vận dụng kỹ thuật căn bản, chiêu thức tấn công, đối luyện vào một trận thi đấu giả giữa tay không với tay không, giữa tay không với binh khí và giữa binh khí với binh khí, song luyện được xây dựng một cách có chủ đích chiến thuật, chiến lược

CHƯƠNG TRÌNH PHỤ TÁ SƠ ĐẲNG

Song luyện nhị khúc côn chống đoản côn

PHỤ TÁ TRUNG ĐẲNG

Song luyện nhị khúc côn chống kiếm

PHỤ TÁ CAO ĐẲNG

Song luyện nhị khúc côn chống trường côn

HUẤN LUYỆN VIÊN SƠ ĐẲNG

Song luyện nhị khúc côn với nhị khúc côn 1

HUẤN LUYỆN VIÊN TRUNG ĐẲNG

Song luyện nhị khúc côn với nhị khúc côn 2

HUẤN LUYỆN VIÊN CAO ĐẲNG

Song luyện nhị khúc côn với nhị khúc côn 3

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.