Quyết định thành lập Ban tổ chức, Hội đồng thi khoá I/2022 – Kỳ thi thăng đẳng đặc biệt tại Ban liên lạc Đức Nam Nhị Khúc Côn Cần Thơ

http://

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.