NGUYÊN TẮC GIỮ GÌN VÀ NĂNG CAO SỨC KHỎE

Trong bất cứ hoạt động TDTT nào cũng phải đảm bảo hiệu quả củng cố sức khoẻ, sự vận động cơ bắp dù với hình thức nào cũng gây nên mệt mỏi những biến đổi về sinh lý, sinh hoá và sự biến đổi về hình thái và chức năng cơ thể nhưng chỉ với điều kiện sử dụng chúng 1 cách có hiệu quả phù hợp mới nâng cao sức khoẻ. Một trong những nhân tố xã hội có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và tăng cường sức khoẻ cho nhân dân là TDTT:

Yêu cầu của nguyên tắc này: Khi lựa chọn các hình thức, phương tiện TDTT phải xuất phát từ giá trị nâng cao sức khoẻ như tiêu chuẩn bắt buộc, hiện nay trên thế giới có rất nhiều các bài tập, môn tập khác nhau nhưng chúng ta chỉ truyền bá những môn tập không tổn hại đến sức khoẻ của người tập:

Lập kế hoạch và sử dụng LVĐ phải phù hợp với những quy luật củng cố và tăng cường sức khoẻ nếu quá nhẹ thì ít có tác dụng còn LVĐ quá nặng thì hại đến sức khoẻ vì vậy trong dạy học và huấn luyện phải biết sử dụng các phương pháp, quán triệt các nguyên tắc kết hợp với nghỉ ngơi.

Đảm bảo tính thường xuyên và thống nhất giữa kiểm tra y học và kiểm tra sư phạm để thực hiện yêu cầu trên. Cần kiểm tra cẩn thận và khách quan ảnh hưởng của tập luyện TDTT đến sức khoẻ. Trách nhiệm đó trước tiên thuộc về giáo viên, hướng dẫn viên và HLV, các thầy thuốc có liên quan họ cũng phải chịu trách nhiệm trước nàh nước và xã hội đảm bảo hiệu qủa của TDTT là nâng cao sức khoẻ cho nhân dân.

Lý luận TDTT

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.