KHÁI NIỆM TDTT THEO QUAN ĐIỂM HIỆN ĐẠI VỀ VĂN HÓA

Hiện tượng văn hoá thể chất đã có từ lâu đời nó xuất hiện cùng với sự xuất hiện xã hội loài người nhưng trên thế giới thuật ngữ VHTC mới chỉ được sử dụng từ cuối thế kỷ 19.  Để hiểu sâu sắc về VHTC thì ta phải hiểu được khái niệm văn hoá là gì?

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.