Tỉnh thành Tên CLB / Võ đường Lịch tập luyện Địa chỉ Liên hệ
Đà Nẵng Võ đường Hòa Xuân 17h45-19h00
Thứ 2, 4, 6 hàng tuần
253 Thái Văn Lung, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Thầy Khánh: 0832 03 05 07
Cô Nga: 0968 406 670
CLB Trần Văn Dư 17h30-19h00
Thứ 3, 5 hàng tuần
73 Huỳnh Xuân Nhị, Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Thầy Khánh: 0832 03 05 07
Cô Nga: 0968 406 670
FDN Nunchaku Club 17h30-19h00
Thứ 2, 4, 6 hàng tuần
Nhà Võ Trường Đại Học FPT, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Lâm Giang: 0905 933 311