CHÚC TẾT ĐỨC NAM NHỊ KHÚC CÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2022

Khương thân mến!

Hoạt động truyền dạy võ thuật trong nhân dân chính là gốc rễ của văn hóa võ thuật, tích hợp đa văn hóa, đó là những bước đầu tiên nhóm lên những ngọn lửa đam mê, những khát vọng thay đổi tiềm tàng trong mỗi một người Việt võ sĩ.

Giữ vững truyền thống bằng việc tận tụy truyền dạy võ thuật phù hợp hoàn cảnh, thích ứng với sự thay đổi của dòng chảy xã hội là việc luôn cần sự kiên trì không ngừng học tập, để phát triển.

Trên quê hương đất võ trời văn, mong “võ phái chuyên võ khí của người Việt” sớm ươm mần sống mãi theo dòng sông Côn tiến ra biển Lớn.

Mùa xuân Nhâm Dần đến gõ cừa từng nhà, mai vàng khoe sắc trong nghịch cảnh đại dịch Covid19 báo hiệu sức sống mãnh liệt, đẹp. Chúc đại gia đình luôn an lành.!

                                                                       Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2021

                                                                                           Lâm Giang

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.