chúc tết đức nam nhị khúc côn huế 2022

Bảo Huy, phái viên, môn sinh tại Huế thân mến!

Đạo lý đời thường phải nghe nhiều trông rộng, biết việc xưa nay, ở trong ở ngoài, từ một đến mười, từ mười đến trăm, từ trăm đến vạn “tam tài” mà người xưa bàn đến là trời, đất và người; “tam quang” là mặt trời, mặt trăng và các vì sao. con đường rèn dưỡng Tâm – Trí – Thể hiến ích là việc không phải ngày một ngày hai mà là cả đời, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia đến trường tồn, điều đó cần đức kiên trì của người khai sáng viên Đức Nam Nhị Khúc Côn dẫn dắt những người con trên đất cố đô.

Hoa đào chiếu hồng trong chén rượu

Lẽ đời thường cũng chỉ có bấy nhiêu

Nhâm Dần xuân đến thêm thi vị

Chí hướng nam nhi võ đạo đời

                                                                         Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2022

                                                                                              Lâm Giang

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.