chúc tết đức nam nhị khúc côn dak nông 2022

HLV. Thương, Phái viên, Môn sinh than mến!

Bao nhiêu năm ấy vượt sông leo đồi cùng đoàn Việt võ sĩ Đức Nam trên quê hương N’Trang Lơng để nghe tiếng gió hát ca, những đường cát bụi, những ngàn mưa xa.

Chúc HLV. Thương, Phái Viên, Môn sinh và toàn thể gia đình, Nhâm Dần hương thoảng quanh nhà, cà phê giọt đắng đậm đà sắc xuân!

                                                                     Đà Nẵng, ngày 01 tháng 01 năm 2022

                                                                                          Lâm Giang

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.