Tủ thuốc võ thuật

BÀI THUỐC DÙNG ĐỂ LUYỆN CÔNG

Thang số 1: Dầm tay luyện quyền Xuyên thảo ô 1 chỉ Thiên nam tinh 1 chỉ Xa sàng tử 1 chỉ Bán hạ 1 chỉ Bách hộ 1 chỉ Hoa tiêu 1 lạng Lang độc 1 lạng Thấu cốt thảo 1 lạng Lê lư 1 lạng Long cốt 1 lạng Hải xuyên 1 lạng Địa cốt bì 1 lạng Tử hoa 1 lạng Địa đinh 1 lạng Thanh diêm 4 lạng Lưu hoàng 7 lạng Lưu kỳ no 2 lạng Thang số 2: Dầm tay luyện quyền Nhũ hương 2 lạng Thảo xạ hương 2 lạng Ngũ xạ bì 4 lạng Tàng hồng hoa 6 lạng Nan cự tử 2 ...

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.