Võ thuật Đức Nam – Nhị khúc côn

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

DANH XƯNG THỜI GIAN MÀU ĐAI NỘI DUNG VÕ LỰC VÕ THUẬT VÕ  ĐẠO Cấp Võ sinh 2 tháng Đai đen như võ phục Nội dung: Cách giảng huấn võ lực thực hiện theo quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên (Ban hành kèm theo quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tao)   1.      Phương pháp khởi động 2.      Tấn ...

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.