Võ thuật Đức Nam – Nhị khúc côn

luật thi đấu đức nam nhị khúc côn

Võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn

Màu đai võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn

Võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn

PHƯƠNG TIỆN GIẢNG HUẤN VÕ PHÁI ĐỨC NAM NHỊ KHÚC CÔN

Phương tiện là công cụ để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra, phương tiên được trả lời câu hỏi bằng cái gì? Trong giảng huấn Võ phái Đức Nam – Nhị khúc côn cũng sử dụng tổng hợp các phương tiện khác nhau, kể các các phương tiện chung cho quá trình sư phạm, như ngôn ngữ, trực quan…. Để giải quyết các nhiệm vụ đặc thù trong giảng huấn võ khí nhị khúc côn chúng tôi vận dụng một nhóm phương tiện đặc ...

KHẨU QUYẾT QUYỀN PHÁP

NHỊ KHÚC CÔN ĐỆ NHẤT LỘ Khai quyền lập tấn bái môn tiên Gạt chọc giao liên tiền hậu biên Bạt côn tả hữu thích luân phiên Hồi thủ thu côn hướng mặt tiền Nhất nhị chuyền côn tiền trấn thiên Tam tứ chuyền côn tả hữu liền Ngũ lục chuyền côn thoái bộ chuyền Thất bát chuyền côn tả hữu xiên Hồi quyền lập tấn bái như tiền NHỊ KHÚC CÔN ĐỆ NHỊ LỘ Khai côn bái tổ hít sâu Loan côn khai thủ tâm trong nguyện ...

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.