Võ thuật

luật thi đấu đức nam nhị khúc côn

Võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn

Màu đai võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn

Võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn

MỐI QUAN HỆ TDTT & CMKHCN, CÁC NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CHUNG TDTT

Tạo ra những máy móc thiết bị sử dụng trong huấn luyện, tạo ra khả năng xác định nhanh chóng và chính xác thành tích thi đấu, hoàn thiện hoạt động của trọng tài và thông tin cho khán giả

Khái niệm GDTC, TDTT, Chức năng TDTT

Giáo dục thể chất là một loại hình giáo dục có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch để truyền thụ những tri thức, KNKX từ thế hệ này qua thế hệ khác.

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.