Dụng cụ tập luyện

CÁC LOẠI NHỊ KHÚC CÔN TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG HUẤN VÕ PHÁI ĐỨC NAM – NHỊ KHÚC CÔN

Hiện có rất nhiều nguồn thông tin về nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển của dụng cụ nông nghiệp (nông cụ) hai khúc này. Ban đầu nó được nông dân sáng chế (bằng tre, gỗ, kim loại) và cải tiến nó để dùng trong nông nghiệp. Sau đó làm võ khí trong các cuộc chiến. Chưa tài liệu nào chứng minh nguồn gốc (nông cụ, võ khí) của nó. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn là môn võ ...

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.