Tin tức

GIẢI ĐẤU NHỊ KHÚC CÔN NĂM 2022

Hòa chung không khí chào mừng Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Sự kiện Quảng bá Du lịch Cần Thơ góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa hài hòa, ngang tầm với phát triển kinh tế-xã hội, bảo tồn phát huy hiệu quả các di tích lịch sử, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, làng nghề, võ thuật, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch mới, đặc thù tại thành phố Cần Thơ trực ...

Thay Avatar mừng ngày truyền thống thành lập võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn

Ngày 29/9 hàng năm là ngày truyền thống thành lập võ phái, trải qua gần một thập niên võ phái Đức Nam Nhị Khúc Côn đã chứng minh sự kế thừa lịch sử, tính quần chúng, gắn với đời sống nhân dân, khẳng định vị thế sản phẩm văn hoá truyền thống, tô điểm tinh hoa võ Việt Nam và góp phần vào văn hóa nhân loại. Đại dịch Covid19 đang diễn biến phức tạp, môn sinh võ phái không thể tề tựu cùng nhau tại ...

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.