Lịch học các võ đường

DANH SÁCH VÕ ĐƯỜNG ĐỨC NAM – NHỊ KHÚC CÔN

 DAK LAK 1. VÕ ĐƯỜNG NGỌC THƯ Chủ nhiệm võ đường: HLV Đào Văn Thư Số điện thoại: 01666.523.110 Email:  ngocthu01666523110@gmail.com Địa chỉ: Thôn 2 - Xã Cư Mốt – Huyện Eahleo – Tỉnh Dak Lak   2. VÕ ĐƯỜNG CƯ MỐT  Chủ nhiệm võ đường: HLV Đào Văn Thư Số điện thoại: 01666.523.110 Email:  ngocthu01666523110@gmail.com Địa chỉ: Xã Cư Mốt – Huyện Eahleo – Tỉnh Dak Lak   3. VÕ ĐƯỜNG BÌNH THUẬN  Chủ nhiệm võ đường: HLV Nguyễn Văn ...

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.