Ban Quản Trị Miền Bắc

Trưởng BQT
PV. Trịnh Hữu Hưng
(Thanh Hóa)
Phó BQT
PV. Lê Thanh Bính
(Ninh Bình)
Phó BQT
PV. Kiều Tiến Cường
(Hà Nội)
Ủy viên BQT
PV. Lê Văn Tùng
(Thanh Hóa)
Thư ký BQT
PV. Lê Thị Yến Nhi
(Thanh Hóa)

Ban Quản Trị Miền Trung

Trưởng BQT
PV. Trần Phương Nam
(Đà Nẵng)
Phó BQT
PV. Nguyễn Văn Ánh
(Đà Nẵng)
Phó BQT
PV. Nguyễn Duy Khánh
(Đà Nẵng)
Ủy viên BQT
PV. Nguyễn Phước Bảo Huy
(Thừa Thiên Huế)
Ủy viên BQT
PV. Nguyễn Văn Khương
(Bình Định)
Ủy viên BQT
PV. Nguyễn Minh Tuấn
(Quảng Trị)
Ủy viên BQT
PV. Nguyễn Hồng Thanh
(Quảng Nam)
Ủy viên BQT
PV. Nguyễn Thị Thuận
(Quảng Nam)
Thư ký BQT
PV. Phạm Thị Nga
(Đà Nẵng)

Ban Quản Trị Tây Nguyên

Trưởng BQT
PV. Đào Văn Thư
(Đăk Lăk)
Phó BQT
PV. Nguyễn Văn Thương
(Đăk Nông)
Phó BQT
PV. Trần Minh Thảo
(Gia Lai)
Ủy viên BQT
PV. Nguyễn Văn Thìn
(Đăk Lăk)
Thư ký BQT
PV. Võ Hồng Tuyết
(Đăk Lăk)