THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÓNG NIÊN LIỄM (TỪ NĂM 2020 – 2025)

Căn cứ quy chế sinh hoạt ban hành kèm theo quyết định số 03-2016/QĐ-ĐNNKC ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ban điều hành võ phái;

Căn cứ quy chế đào tạo, kiểm tra, thi lên đai và công nhận cấp, đẳng ban hành kèm theo quyết định số 04-2016/QĐ-ĐNNKC ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Ban điều hành võ phái;

Căn cứ kết luận của Ban điều hành võ phái tại Hội nghị Tây Đô, Cần thơ diễn ra từ ngày 12 – 13/10/2019;

Tất cả các thành viên Đức Nam Nhị khúc côn đều phải đóng tiền niên liễm cụ thể như sau:

  1. Mức niên liễm tại phụ biểu đính kèm
  2. Phương thức nộp; Nộp niên liễn qua tài khoản đại diện võ phái tại ngân hàng Aribank như sau;

Tên tài khoản: Nguyễn văn ánh

Số tài khoản: 2002206389725

Tại: Ngân hàng Agibank chi nhánh Quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng

Nội dung: Võ đường/TTHL……đơn vị…….khóa thi/năm…..(*)

Ví dụ; Võ đường Chí Hướng Huế, niên liễm năm 2020 / Võ đường Chí Hướng Huế, Niên niễm môn sinh khóa thi I/2020 / Võ đường Chí Hướng Huế, Phí thi thăng cấp khóa I/2020

  1. Thời hạn nộp niên liễm:
    • Đợt 1: Từ ngày 20-25/6 hàng năm
    • Đợt 2: Từ ngày 20-25/12 hàng năm
    • Lệ phí thi thăng cấp: Theo đừng khóa

Thành viên nào thiếu sót nghĩa vụ này sẽ tự động bị cắt quyền lợi trong việc sinh hoạt võ phái Đức Nam Nhị khúc côn, quý thành viên thực hiện theo đúng thông báo này.

  1. Mọi thông tin trao đổi về đóng niên liễm đề nghị phản ánh tới Tiểu ban Hành chính võ phái, đại diện; Nguyễn Văn Ánh – SĐT; 0985.554.100 – email; anhducnamnhikhuccon@gmail.com 

                                                                                                               BAN ĐIỀU HÀNH VÕ PHÁI                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                        VS. Hoàng Ngọc Hùng

MỨC NIÊN LIỄM (Từ năm 2020 đến 2025)

(Kèm theo thông báo số: 01-2019/TB-ĐNNKC ngày 14  tháng 11 năm 2019)

TT  Nội dung  Mức niên niễm
1 Cấp trung tâm huấn luyện 1.500.000/1 năm
2 Cấp võ đường/câu lạc bộ 500.000 VNĐ/1 năm
3 Võ sinh nhập môn 100.000 VNĐ/1 lần

Lưu ý: Đối với võ sinh nhập môn đóng niên liễm 01 lần duy nhất khi tham gia sinh hoạt võ phái

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.