quyết định – Thông báo ngưng hoạt động điều hành Trưởng Trung tâm huấn luyện Đức Nam – Nhị khúc côn tại tỉnh Dak Lak

unnamed

unnamed (1)

Ban điều hành Võ phái Đức Nam – Nhị khúc côn

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.