Chiêu sinh thường xuyên các lớp Nhị khúc côn tại Dak Lak

A. Điều kiện nhập học

 1. Đơn xin nhập học theo mẫu của võ đường
 2. Võ phục 165.000 VNĐ/1 bộ
 3. Nhị khúc côn xốp 70.000 VNĐ/ 1 cặp
 4. Học phí 100.000 VNĐ/1 tháng

B. Thông tin liên hệ: 

 • Huyện Krong Năng
 1. Địa chỉ: Xã EaTam – Xã Eapuk
 2. Điện thoại: 0979.273.659
 3. Email: hoangcuong0979273659@gmail.com
 4. www.ducnamnhikhuccon.com
 • Huyện Eahleo
 1. Địa chỉ: Xã Cư Mốt
 2. Điện thoại: 01666.523.110
 3. Email: ngocthu01666523110@gmail.com
 4. www.ducnamnhikhuccon.com

2

2

2

1.1

Trung tâm huấn luyện Đức Nam – Nhị khúc côn Dak Lak

- Người đại diện: Nguyễn Nam
- Điện thoại: 0905.785.986
- Email: ducnamnhikhuccon@gmail.com
- Địa chỉ: Trung tâm Thể thao Đại học Đà Nẵng - 62 Ngô Sĩ Liên - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Copyright 2016. Võ phái Đức Nam - Nhị Khúc Côn.